PIT w 2024 Online

Szybko. Bezpiecznie. Bezpłatnie.

Proste rozliczenie PIT oraz ulg podatkowych

Tylko samodzielne rozliczenie daje Ci całkowitą kontrolę i gwarancję, że rozliczysz się poprawnie i z uwzględnieniem należnych Ci ulg i odliczeń.

W sytuacji gdy rozliczenia dokonuje za Ciebie Urząd Skarbowy może nie dokonać wszystkich odliczeń i nie uwzględnić przysługujących Ci ulg, albowiem nie posiada stosownych informacji.

Polityka Cookies Serwisu www.epity-online.pl

Polityka Cookies Serwisu www.Epity-online.pl
 1. Polityka Cookies Serwisu Epity-online.pl jest zgodna z wymogami prawa wynikającymi z art. 173, 174 oraz 209 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) („RODO”), a także wdrażającej RODO – Ustawy z dnia 10 maja 2023 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1000).
 2. Użyte w niniejszej Polityce Cookies pojęcia mają następujące znaczenie:
  • Administrator – właściciel Serwisu to jest Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa z siedzibą przy ul. Orzeszkowej 2, 05-827 Grodzisk Mazowiecki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIV Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000318482, o nr NIP 5291768138, nr REGON 141760010.
  • Użytkownik – każda osoba (internauta), która odwiedza stronę www (i wszystkie podstrony) pod którą dostępny jest Serwis.
  • Polityka Cookies – niniejszy dokument,
  • Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.Epity-online.pl.
  • Cookies, Ciasteczka - dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Administrator oświadcza, że Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji o Użytkowniku, poza informacjami zawartymi w plikach cookies. W szczególności Administrator oświadcza, że w Serwisie nie są stosowane tzw. tracking cookies, czyli takie pliki, które umożliwiają szpiegowanie Użytkowników.
 4. Administrator Serwisu oświadcza , że pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • Dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
  • Utrzymania sesji Użytkownika (jeśli jest zalogowany)i na każdej podstronie Serwisu.
  • Tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu.
 5. Administrator oświadcza , że w ramach Serwisu stosowane są dwa typy plików cookies:
  • Session cookies - pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
  • Persistent cookies – pliki, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Administrator oświadcza, że w ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • pliki umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • pliki umożliwiające zapamiętywanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
  • pliki umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika nie są udostępniane przez Administratora ani też nie są wykorzystywane dla celów biznesowych – Administrator jest fundacją, która prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego (non-profit), nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest w żaden sposób związana z innymi organizacjami.
 8. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) dostępne na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie i dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowych Użytkownika. Każdy Użytkownik ma możliwość w każdym czasie samodzielnie określić warunki korzystania z plików cookies w swoim urządzeniu końcowym za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.
 9. Użytkownik może samodzielnie w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Administrator zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika, może utrudnić korzystanie z Serwisu, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 10. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez Serwis – taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Brak blokady plików cookies oznacza zgodę na przetwarzanie przez Administratora lub Zaufanych Partnerów Administratora danych pozyskanych za pomocą plików cookies.
 11. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzane przez Administratora lub Zaufanych Partnerów danych pozyskanych za pomocą plików cookies Użytkownik powinien odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies w swoim urządzeniu końcowym.
 12. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu bez blokady plików cookies w swojej przeglądarce internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Administratora lub współpracujących z nim Zaufanych Partnerów danych osobowych Użytkownika pozyskanych za pomocą plików cookies w celach określonych w pkt 4.1.-4.3. powyżej.
 13. Instrukcje i szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies, w tym na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies, ich blokady oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany *link):
  Urządzenia mobilne:

Panel dostępności

dla osób niepełnosprawnych

Wielkość tekstu: A A A
Kontrast serwisu: A A A A