PIT w 2023 Online

Szybko. Bezpiecznie. Bezpłatnie.

Proste rozliczenie PIT oraz ulg podatkowych

Tylko samodzielne rozliczenie daje Ci całkowitą kontrolę i gwarancję, że rozliczysz się poprawnie i z uwzględnieniem należnych Ci ulg i odliczeń.

W sytuacji gdy rozliczenia dokonuje za Ciebie Urząd Skarbowy może nie dokonać wszystkich odliczeń i nie uwzględnić przysługujących Ci ulg, albowiem nie posiada stosownych informacji.

Jak łatwo rozliczyć PIT online?

PIT 2022 online to szybki i łatwy sposób na internetowe rozliczenie PIT z fiskusem. Przekonały się już o tym miliony podatników, którzy skorzystali z programu PIT 2022 rozliczając swoje PITy online w ubiegłych latach.

Rodzaje deklaracji podatkowych online

Z usługi PIT online możemy korzystać dopiero od 2008 roku. 11 lat temu możliwe było wykonanie rozliczenia online tylko jednej deklaracji PIT 37. W 2022 roku rozliczanie PIT online dotyczy praktycznie wszystkich rodzajów deklaracji PIT wraz z załącznikami. Od 2023 roku możemy korzystać z systemu E-PIT dostępnym na serwerze Ministerstwa Finansów.

Płatnicy z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, którzy korzystają z programu PIT 2022, mogą wykonać rozliczenie podatku online na formularzach PIT 28, PIT 36, PIT 36L , PIT 37, PIT 38 i PIT 39.

Wybór odpowiedniego formularza

Wybierając właściwy formularz PIT, dobrze jest skorzystać z dobrego programu, który przeprowadzi użytkowników przez poszczególne etapy składania wniosku. Program do rozliczania PIT-ów online pomoże wybrać odpowiednią deklarację podatkową, którą możemy przesłać do systemu E-PIT.

 • PIT 28 dla podatników rozliczających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • PIT 36 dla osób prowadzących działalność gospodarczą, również w przypadku, gdy mają inne przychody,
 • PIT 36L, gdy działalność gospodarcza rozliczana jest podatkiem liniowym,
 • PIT 37 do złożenia przez podatników, którzy uzyskują dochody za pośrednictwem płatników,
 • PIT 38, gdy przychody mają charakter kapitałowy,
 • PIT 39 dla osób, które uzyskali dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw do nich.

Do każdego z tych formularzy program PIT dobiera odpowiednie załączniki, które są wymagane w trakcie rozliczania podatku.

Wypełnianie PIT online

Wypełnienie formularza PIT online dokonuje się samodzielnie przez program PIT po podaniu przez nas danych, takich jak:

 • imię, nazwisko, data urodzenia,
 • identyfikator podatkowy NIP w przypadku działalności gospodarczej lub PESEL - przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,
 • kwotę przychodów w roku podatkowym (w 2023 roku rozliczamy rok podatkowy 2022),
 • dane związane z ulgami podatkowymi, jeśli zamierzamy je wykorzystać.

Wypełniając PIT online, program sam dokonuje wszystkich obliczeń matematycznych. Rozliczając podatek online za pomocą programu, bezbłędnie wyliczamy PIT zgodnie z obowiązującymi zasadami. Uwzględniamy stawki podatku, skalę podatkową wraz z właściwymi odliczeniami (np. kwoty wolnej, czy zaokrąglenia liczb).

Złóż PIT online w terminie

Zeznanie podatkowe online należy złożyć w terminie wyznaczonym ustawą o PIT. Zasady te dotyczą również deklaracji w formie papierowej.

W przypadku wypełniania PIT online 2022 obowiązują następujące daty:

 • 31 stycznia 2023 do godz 23:59 - na złożenie deklaracji PIT 28
 • 30 kwietnia 2023 do godz 23:59 - na złożenie deklaracji PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38, PIT 39.

Zgodnie z zapisem w ustawie o PIT terminy 31 stycznia i 30 kwietnia, w przypadku gdy przypadają na dni wolne od pracy, są przesunięte na pierwszy dzień roboczy występujący po danej dacie. Tak było np. w 2017 roku, kiedy termin obowiązujący 30 kwietnia, przełożony był na 2 maja.

Rozliczenie PIT online może uchronić nas przed opóźnieniem w złożeniu deklaracji podatkowej i związanymi z tym sankcjami. PIT online możemy złożyć nawet kilka minut przed upływem terminu, kiedy stacjonarne urzędy skarbowe i placówki poczty są już zamknięte.

Wysyłanie PIT do urzędu skarbowego online

Rozliczenie PIT online możemy rozpocząć w dowolnym terminie. Dopuszczalne są przerwy w rozliczaniu PIT przez internet, jednak samą wysyłkę formularza musimy wykonać przed upływem daty ustawowej. Rozliczenie PIT online wysyłamy do urzędu skarbowego przez system e-Deklaracje, który jest dostępny przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia, nie wyłączając świąt.

Aby system e-Deklaracje przyjął nasz PIT online, rozliczenie musi być podpisane. Obecnie od osób fizycznych nie jest wymagany podpis elektroniczny potwierdzony certyfikatem. Wystarczy poprawnie podać dane identyfikujące podatnika, jakimi są podstawowe dane osobowe i identyfikator. Podając je do formularza PIT, wypełniamy kwotę przychodu z dowolnej deklaracji PIT składanej w poprzednim roku.

Po wysłaniu deklaracji można monitorować jej status, a w razie otrzymania informacji o błędzie wysyłki, należy dokonać poprawki. Poprawne przesłanie rozliczenia PIT online potwierdzone jest Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO), które należy wydrukować.

Rozlicz PIT online i nie martw się o swoje deklaracje podatkowe.

Korzystając z usług wsparcia w wypełnianiu formularzy podatkowych PIT, akceptujesz warunki Regulaminu Świadczenia Usług dostępnych w ramach Serwisu epity-online.pl.

Panel dostępności

dla osób niepełnosprawnych

Wielkość tekstu: A A A
Kontrast serwisu: A A A A