Rozlicz Online
e-PIT za 2018

Szybko. Bezpiecznie. Bezpłatnie.

Czy trudno jest rozliczyć PIT Online?

Pit 2018 online to sposób na najszybsze i najłatwiejsze rozliczenie z fiskusem, o czym przekonały się już miliony podatników, którzy rozliczali pity online w ubiegłych latach.

Jakie deklaracje podatkowe można złożyć online

Rozliczanie pitu online jest możliwe dopiero od roku 2008, kiedy to można było wykonać rozliczenie online tylko jednej deklaracji PIT 37. Rozliczenie pit 2018 online dotyczy praktycznie wszystkich rodzajów deklaracji wraz z załącznikami do nich.

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych korzystając z programu do rozliczania pitów mogą wykonać rozliczenie podatku online na formularzach PIT 28, PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38 i PIT 39.

Wybór odpowiedniego formularza

W wyborze właściwego formularza może być pomocny dobry program pit, który nie wymaga od nas wiedzy na ten temat, lecz zadaje proste pytania i na podstawie odpowiedzi wybiera dla nas odpowiednią deklarację podatkową:

 • PIT 28 dla podatników rozliczających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • PIT 36 dla osób prowadzących działalność gospodarczą, również w przypadku, gdy mają inne przychody,
 • PIT 36L gdy działalność gospodarcza rozliczana jest podatkiem liniowym,
 • PIT 37 do złożenia przez podatników, którzy uzyskują dochody za pośrednictwem płatników,
 • PIT 38 gdy przychody mają charakter kapitałowy,
 • PIT 39 dla osób, które uzyskali dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw do nich.

Do każdego z tych formularzy program pit dobiera odpowiednie załączniki w zależności od wymogów.

Wypełnianie pit online

Wypełnienie pitu online dokonuje się samodzielnie przez program pit po podaniu przez nas danych, takich jak:

 • imię, nazwisko, data urodzenia,
 • identyfikator podatkowy NIP w przypadku działalności gospodarczej lub PESEL - przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,
 • kwoty przychodów w roku podatkowym (w 2019 roku rozliczamy rok podatkowy 2018),
 • dane związane z ulgami podatkowymi, z których chcemy skorzystać.

Wypełnij pit online, a program sam dokona wszystkich obliczeń matematycznych. Kiedy rozliczamy podatek online z pomocą programu, rozliczenie pit online będzie wykonane bezbłędnie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami, z uwzględnieniem stawek podatku, skali podatkowej, z właściwymi odliczeniami np. kwoty wolnej, zaokrągleniami liczb itd.

Złóż PIT online w terminie

Zeznanie podatkowe online tak samo jak deklarację w formie papierowej, należy złożyć w terminie wyznaczonym ustawą o PIT. W przypadku PIT online 2018 obowiązują następujące daty:

 • 31 stycznia 2019 do godz 23:59 na złożenie deklaracji PIT 28,
 • 30 kwietnia 2019 do godz 23:59 na złożenie deklaracji PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38, PIT 39.

Zgodnie z zapisem w ustawie o PIT terminy 31 stycznia i 30 kwietnia, w przypadku gdy przypadają na dni wolne od pracy, są przesunięte na pierwszy dzień roboczy po tych dniach Tak było np. w 2017 roku, kiedy termin 30 kwietnia przełożony był na 2 maja).

Rozliczenie pitu online może uchronić nas przed spóźnieniem w złożeniu deklaracji podatkowej i związanymi z tym sankcjami, ponieważ pit online można złożyć nawet kilka minut przed upływem terminu, kiedy stacjonarne urzędy skarbowe i poczty są już zamknięte.

Wysyłanie pit do urzędu skarbowego online

Rozliczenie pit on line możemy rozpocząć w dowolnym terminie, dopuszczalne są też przerwy w rozliczaniu pit online, ale samo wysłanie pit online musimy wykonać przed upływem ustawowego terminu. PIT rozliczenie online wysyłamy do urzędu skarbowego przez system e-Deklaracje, który jest dostępny przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia, nie wyłączając świąt.

Aby system e-Deklaracje przyjął nasz pit online rozliczenie musi być podpisane. Obecnie nie jest wymagany od osób fizycznych podpis elektroniczny potwierdzony certyfikatem. Wystarczy poprawnie podać dane identyfikujące podatnika, jakimi są podstawowe dane osobowe i identyfikator - podane już do formularza oraz kwota przychodu z dowolnej deklaracji PIT składanej w poprzednim roku.

Po wysłaniu deklaracji można monitorować jej status, w razie otrzymania informacji o błędzie wysyłki, należy dokonać poprawki. Poprawne przesłanie rozliczenia pit online potwierdzone jest Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO) do wydrukowania.

“Rozlicz PIT online” to hasło, które warto zauważyć.

Panel dostępności

dla osób niepełnosprawnych

Wielkość tekstu: A A A
Kontrast serwisu: A A A A