PIT 37 w 2024 Przez Internet

Szybko. Bezpiecznie. Bezpłatnie.

Proste rozliczenie PIT oraz ulg podatkowych

Tylko samodzielne rozliczenie daje Ci całkowitą kontrolę i gwarancję, że rozliczysz się poprawnie i z uwzględnieniem należnych Ci ulg i odliczeń.

W sytuacji gdy rozliczenia dokonuje za Ciebie Urząd Skarbowy może nie dokonać wszystkich odliczeń i nie uwzględnić przysługujących Ci ulg, albowiem nie posiada stosownych informacji.

Najczęściej składana deklaracja PIT 37

Najpopularniejsze formularze deklaracji rocznych podatkowych to PIT 37, PIT 36 i PIT 28. Najwięcej zeznań podatkowych dotyczy druku PIT 37.

Kto wypełnia PIT-37 w 2024 roku?

Do złożenia deklaracji PIT 37 w 2024 roku są zobowiązane osoby, które były zatrudnione na etacie lub wykonywały pracę na zlecenia. Osoby, które otrzymywały świadczenia, podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej (stawki 18% i 32%).

PIT-37 składają podatnicy, którzy w 2023 roku uzyskali dochody wyłącznie za pośrednictwem płatnika ze źródeł położonych na terytorium Polski (pracodawcy, zleceniodawcy, organu emerytalnego bądź rentowego - ZUS bądź KRUS itd.).

W przypadku, gdy podatnik poza tymi dochodami uzyskał przychody z innych źródeł, powinien rozliczyć podatek na druku PIT 36 gdy:

  • prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
  • uzyskiwał przychody z najmu opodatkowane na zasadach ogólnych,
  • doliczał dochody małoletnich dzieci,
  • obniżał dochody o straty z lat ubiegłych.

Inne przychody rozliczamy na odpowiednich drukach:

  • opodatkowane ryczałtem na PIT-28
  • opodatkowane podatkiem liniowym na PIT-36L
  • uzyskane z obrotu papierami wartościowymi na PIT-38
  • uzyskane dzięki sprzedażom nieruchomości na PIT-39

W jaki sposób możemy złożyć deklarację PIT 37?

Formularz PIT 37 możemy wypełnić odręcznie w sposób tradycyjny lub drukowany i dostarczyć do właściwego urzędu skarbowego.

Resort finansów zachęca j podatników do składania PIT 37 przez internet (tak samo, jak i pozostałych deklaracji).

Rozliczanie PIT 37 przez internet możliwe było już w 2008 roku, jednak wysyłanie PIT 37 elektronicznie było w tym czasie dość skomplikowane.

Użytkownik, który chciał rozliczyć się online, musiał najpierw dokonać zgłoszenia i zdobyć kwalifikowany podpis elektroniczny zabezpieczony płatnym certyfikatem. Rozliczanie PIT37 przez internet nie było wtedy tak bardzo popularne (w pierwszym roku skorzystało z tej formy zaledwie kilkuset podatników). W kolejnych latach ministerstwo finansów wprowadziło zmiany, które miały spowodować, że wysyłka PIT37 przez internet będzie prostsza i dostępna dla większej liczby podatników.

Obecnie rozliczanie PIT 37 online możemy wykonywać bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Został on bowiem zastąpiony zestawem danych identyfikujących podatnika (imię, nazwisko, data urodzenia, identyfikator NIP lub PESEL, kwota przychodu z deklaracji złożonej rok wcześniej lub 0 w przypadku braku jakiegokolwiek zeznania).

Kiedy chcemy rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko na formularzu PIT 37, rozliczenie przez internet jest również możliwe. Dodatkowo możemy skorzystać ze wszystkich przysługujących nam ulg i odliczeń podatkowych.

Programy do rozliczania PIT 37 przez internet

Formularze PIT 37 są dostępne w internecie, tak samo, jak inne deklaracje, ale warto korzystać z programów do rozliczania PIT. Znajdziemy w nich interaktywne e-deklaracje.

Dzięki programom rozliczanie PITu 37 przez internet jest niezwykle proste.

W trakcie rozliczania PITu przez internet podajemy dane, a program samodzielnie umieszcza je w odpowiednich rubrykach formularza, sprawdzając poprawność i wykonując wszystkie obliczenia. Gotowe zeznanie podatkowe wysyłane jest do urzędu skarbowego online jednym kliknięciem, a my otrzymujemy Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Jest ono naszym dowodem na złożenie internetowej deklaracji PIT.

Termin złożenia PIT 37 przez internet

Termin obowiązujący podatników składających rozliczenie PIT 37 za 2023 rok to 30 kwietnia 2024. Dotyczy to zarówno deklaracji składanych bezpośrednio w urzędach skarbowych, jak i PIT 37 przez internet.

W trakcie rozliczania PITu 37 online, internet może nam pomóc w terminowym wywiązaniu się z obowiązku. Wysyłka PITu przez internet może odbyć się nawet po zamknięciu urzędów stacjonarnych czy poczty. Należy to zrobić przed godz. 23:59, by uzyskać Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

Panel dostępności

dla osób niepełnosprawnych

Wielkość tekstu: A A A
Kontrast serwisu: A A A A