Rozliczenie PIT w 2024

Szybko. Bezpiecznie. Bezpłatnie.

Proste rozliczenie PIT oraz ulg podatkowych

Tylko samodzielne rozliczenie daje Ci całkowitą kontrolę i gwarancję, że rozliczysz się poprawnie i z uwzględnieniem należnych Ci ulg i odliczeń.

W sytuacji gdy rozliczenia dokonuje za Ciebie Urząd Skarbowy może nie dokonać wszystkich odliczeń i nie uwzględnić przysługujących Ci ulg, albowiem nie posiada stosownych informacji.

e-Pity 2024 bez podpisu elektronicznego

Roczne zeznania podatkowe e-PIT cieszą się coraz większą popularnością. Osoby fizyczne mogą korzystać z wielu ułatwień, jeśli zdecydują się na rozliczenie PIT przez internet.

Program e-Podatki

W programie Ministerstwa Finansów o nazwie „Program e-Podatki" realizowane są 3 projekty: e-Deklaracje 2, e-Podatki i e-Rejestracja, które mają na celu usprawnienie funkcjonowania administracji podatkowej. W ramach tych projektów prowadzone są działania organizacyjne, legislacyjne i informatyczne, zmierzające do transformacji polskiej administracji podatkowej i wyposażenia jej w nowoczesne narzędzia zarządzania informacją. Podatnikom coraz łatwiej będzie komunikować się z administracja skarbową czy składać deklaracje podatkowe online.

Jakie deklaracje można złożyć w formie e PITy online

Rodzaje deklaracji PIT w formie e-PIT online.

Częścią systemu e-Podatki jest system e-Deklaracje, który umożliwia podatnikom i płatnikom składanie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dzięki udogodnieniom wprowadzanym przez program ePodatki, płatnicy z każdym rokiem rozliczają drogą elektroniczną coraz większą ilość deklaracji PIT. Obecnie mogą składać wszystkie rodzaje deklaracji podatkowych drogą elektroniczną. W roku 2024 e-PIT mogą złożyć także podatnicy, którzy rozliczają swoje przychody na najbardziej popularnych drukach: PIT-37, PIT-36, PIT-28 oraz PIT-16, PIT-16A, PIT-16Z, PIT-19A, PIT-36L,PIT-38, PIT-39 i wszystkich związanych z nimi załącznikach. Pity elektroniczne składają także płatnicy: PIT-11, PIT-8C, PIT-40A, IFT-1/IFT-1R

Ułatwienia dla podatników rozliczających e-PITy PL

Dużym ułatwieniem, które zachęciło wielu podatników do złożenia e-PIT, była rezygnacja z kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Obecnie osoby fizyczne nie muszą posiadać i używać takiego podpisu do złożenia zeznania w postaci e-PIT. Podatnik składając PIT online jest identyfikowany przez zestaw tzw. „danych autoryzujących”, jakimi są:

  • identyfikator podatkowy NIP albo PESEL,
  • pierwsze imię własne,
  • nazwisko własne,
  • data urodzenia,
  • kwota przychodu wskazana w dowolnej deklaracji złożonej w poprzednim roku: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 lub PIT-40A (roczne obliczenie podatku przez organ rentowy za rok podatkowy) albo „0” (zero), gdy nie złożono żadnego zeznania.

Identyfikator podatkowy NIP podajemy we wszystkich deklaracjach podatkowych, gdy prowadzimy działalność gospodarczą. Natomiast PESEL należy wpisywać w przypadku osób fizycznych nie prowadzących takiej działalności.

Największym problemem dla podatników rozliczających swój e-PIT może być podanie kwoty przychodów sprzed dwóch lat.

W przypadku braku wymaganych informacji na ten temat, należy wystąpić do urzędu skarbowego z wnioskiem o odpis deklaracji podatkowych za rok, który jest przedmiotem naszego zainteresowania.

Usługa Twój e-PIT

Innym ułatwieniem dla podatników, którzy korzystają z formy rozliczeń e-PIT PL jest usługa Twój e-PIT. Podatnicy rozliczający e-PIT 2024 online mogą skorzystać z usługi proponowanej przez resort finansów. Polega ona na tym, że administracja podatkowa przygotowuje dla podatnika propozycję rozliczenia PIT online, na podstawie informacji otrzymanych od płatników.

Z usługi tej mogą skorzystać tylko podatnicy, którzy uzyskali dochody w roku podatkowym za pośrednictwem płatników i rozliczają się w formularzach:

  • PIT-37 (sporządzane jest na podstawie informacji od płatników: PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz informacji od organów rentowych: PIT-40A/11A),
  • PIT-38 (sporządzane jest na podstawie informacji PIT-8C dotyczących rozliczenia przychodów z kapitałów pieniężnych)

Wstępnie wypełnione zeznanie, potrzebne do rozliczenia online ma na celu ograniczenie do minimum obowiązku związanego z rozliczeniem rocznym.

Panel dostępności

dla osób niepełnosprawnych

Wielkość tekstu: A A A
Kontrast serwisu: A A A A