PIT w 2024 Elektroniczny

Szybko. Bezpiecznie. Bezpłatnie.

Proste rozliczenie PIT oraz ulg podatkowych

Tylko samodzielne rozliczenie daje Ci całkowitą kontrolę i gwarancję, że rozliczysz się poprawnie i z uwzględnieniem należnych Ci ulg i odliczeń.

W sytuacji gdy rozliczenia dokonuje za Ciebie Urząd Skarbowy może nie dokonać wszystkich odliczeń i nie uwzględnić przysługujących Ci ulg, albowiem nie posiada stosownych informacji.

Wysyłka PIT elektronicznie

Elektroniczne składanie PIT jest coraz popularniejsze. Do takiej formy zeznań podatkowych zachęca płatników Ministerstwo Finansów. Rozliczanie PITów online to przede wszystkim łatwy sposób na zaoszczędzenie czasu.

Elektroniczne rozliczenie PIT

W 2024 roku elektroniczne PITy mogą składać podatnicy, którzy rozliczają swoje przychody uzyskane w roku 2023 na formularzach:PIT-37, PIT-36, PIT-28 oraz PIT-16, PIT-16A, PIT-16Z, PIT-19A, PIT-36L,PIT-38, PIT-39 i wszystkich związanych z nimi załącznikach. Pity elektroniczne składają płatnicy: PIT-11, PIT-8C, PIT-40A, IFT-1/IFT-1R.

Elektroniczny PIT – tak samo jak papierowy – powinien być wolny od błędów formalnych i rachunkowych, a następnie przekazany w ustawowym terminie do właściwego urzędu skarbowego.

Rozliczenie PIT elektronicznie może zapewnić poprawność i terminowość deklaracji podatkowej. PIT elektroniczny wypełniamy i przesyłamy przy pomocy programu do rozliczeń rocznych PIT. Wybierając dobry program PIT, mamy pewność poprawnego wyboru właściwych i aktualnych wersji druków, a także obliczeń przeprowadzanych przez wbudowany kalkulator.

Wysyłka PIT elektronicznie nie przedłuża terminu rozliczenia rocznego, chociaż w praktyce podatnik ma więcej czasu na wypełnianie PIT-u online. Podatnik może złożyć swoją e-deklarację do godziny 23:59 – czyli już po zamknięciu stacjonarnych urzędów skarbowych i poczty.

Inaczej jest w przypadku płatników, którzy wysyłając PIT-11, PIT-8C, IFT-1/IFT-1R elektronicznie zyskują cały miesiąc. Dzieje się tak, ponieważ wysyłka PIT elektronicznie w tym przypadku jest możliwa do końca lutego następnego roku.

Natomiast płatnicy, którzy składają druki tradycyjnie na papierze, zobowiązani są dostarczyć je do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym.

PIT elektroniczny bez podpisu

Na każdej deklaracji PIT musi być złożony podpis podatnika. Elektroniczne wysyłanie PITów również wymaga podpisu, ale większość podatników może stosować podpis w wersji uproszczonej tj. w postaci zestawu danych autoryzujących.

Bez kwalifikowanego, potwierdzonego certyfikatem e-podpisu wysłać można zeznania: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 (wszystkie razem z załącznikami), a także inne deklaracje, np. PIT-16, PIT-16A, PIT-19A, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-16Z, PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT-3R.

Każdy podatnik i płatnik, który składa deklarację PIT przez internet, może korzystać z zestawu danych autoryzujących.

Płatnik może użyć własnych danych do podpisu deklaracji wysyłanej do urzędu skarbowego w trakcie rozliczania PIT online. Przy wysyłce elektronicznej do pracownika, musi już obligatoryjnie skorzystać z e-podpisu.

W zestawie danych autoryzujących są:

  • identyfikator podatkowy NIP albo PESEL,
  • pierwsze imię,
  • nazwisko,
  • data urodzenia,
  • kwotę przychodu wykazana w jednej z deklaracji złożonej w poprzednim roku przez podatnika: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 lub PIT-40A (roczne obliczenie podatku przez organ rentowy za rok podatkowy)albo wartość „0” (zero), gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego zeznania.

W przypadku braku wymaganych informacji o kwocie przychodów, trzeba wystąpić do urzędu skarbowego z wnioskiem o odpis deklaracji podatkowych za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania deklaracji.

Złożenie PIT przez pełnomocnika z e-podpisem

Złożenie PITu elektronicznie przez naszego pełnomocnika wiąże się z koniecznością udzielenia pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na druku UPL-1 należy przekazać do urzędu skarbowego. Nie wymaga się przy tym żadnych opłat skarbowych. Pełnomocnik nie podpisuje odręcznie deklaracji podatkowej składanej w imieniu podatnika, tylko używa certyfikowanego e-podpisu. Nie posługuje się przy tym danymi osoby udzielającej pełnomocnictwa.

Dostarczenie e-Deklaracji i odbiór Urzędowego Poświadczenia Odbioru

Elektroniczny PIT będzie uznany za dostarczony do urzędu skarbowego online w momencie, gdy podatnik wygeneruje Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Po wysłaniu PIT elektronicznie najpierw otrzymujemy numer referencyjny (czyli numer w kolejce do przyjęcia e-deklaracji), a dopiero po przyjęciu deklaracji do ministerialnego systemu e-Deklaracje – podatnikowi przekazywane jest UPO.

Panel dostępności

dla osób niepełnosprawnych

Wielkość tekstu: A A A
Kontrast serwisu: A A A A